Björkenäs Eldost®

Björkenäs Eldost innehåller mjölk, syrakultur, salt och löpe. Ingenting annat. Salthalten är ca 2% .

Vår mjölk hämtar vi från gårdar i närheten. Vi försöker att vara noga med att välja Ekologisk mjölkproduktion i den utsträckning det är möjligt och vår huvudleverantör är Slättna gård utanför Eksjö.